Ochrona danych osobowych

Biuro Podróży NOWATOR Czesław Mirosław Płoński
15-275 Białystok ul.M.Skłodowskiej-Curie 13  
tel. 85 742-63-36, 85 742-69-56  

 

Niniejszym informujemy, że jesteśmy administratorem przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych – w związku z obowiązkiem przedstawienia tej informacji na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego przepisy zaczęły być stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Państwa dane są i będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

  • wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście lub możecie być, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, obsługę reklamacji, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO.
  • kontaktowania się z Państwem, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Państwo w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (takich jak zaproszenia na organizowane przez nas imprezy lub informacje o naszych produktach i usługach), ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług, wykonywania umów, których nie jesteś stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Państwa dane osobowe, tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli nasze prawnie uzasadnione interesy,
  • wykonania przez nas wypełnienia obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO,

Państwa dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

  • w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną przez czas wykonywania tej umowy,
  • w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do dnia wniesienia przez Panstwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych skutkującego obowiązkiem po naszej stronie zaprzestania ich przetwarzania.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Państwa, ich podanie może być wymagane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Państwem umowy. Niepodanie Państwa danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie lub wykonanie zawartej z Państwem umowy. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Państwa danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację ww. celów (np. nie będziemy mogli przesyłać naszych informacji handlowych).

W związku z realizacją wyżej wymienionych celów przetwarzamy lub będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

PESEL, NIP, oraz imię i nazwisko wraz z którąkolwiek z następujących kategorii: adres geograficzny, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia.

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa osobiście, za pośrednictwem formularza elektronicznego, za pośrednictwem innego podmiotu, z którym współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Mają Państwo prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Maja Państwo także prawo – w granicach przepisów ustawy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, usługobiorcom i innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a także bankom, organom właściwym dla publicznych świadczeń zdrowotnych, windykatorom – zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub na mocy której świadczymy Państwu usługi.

W razie konieczności przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać Państwa dane jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Państwa sytuację prawną.

W razie potrzeby kontaktu z nami w sprawie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie albo dzwonić na nasze numery telefonów.

Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2021
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Copyright © 2016 Nowator :: Biuro Podróży, wycieczki, wczasy, pielgrzymki, bilety lotnicze. All Rights Reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę ... Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem niepoprawnie jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę...

WIĘCEJ informacji - kliknij w link poniżej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie